เตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

 

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่าทางจังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการประสานจากกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งทางจังหวัดได้มีการประสานต่อไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่น เทศบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ ให้เตรียมการจัดสถานที่ลงนามถวายพระพร และตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประดับธงชาติไทยและผ้าสีเหลืองขาว พร้อมโต๊ะหมู่บูชา สมุดลงนามถวายพระพร ตั้งแต่วันที่ 23-28 กรกฎาคม 2561

นอกจากนั้นแล้วยังขอเชิญชวนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสาคร แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีเหลืองตามอัธยาศัยตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2561นี้ รวมทั้งเชิญชวน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมประดับธงชาติไทย ประดับไฟบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงาม เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดีและเทิดทูลต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

 

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว

 

footer_master

 

footer_master

footer_master