เจ้าคณะจังหวัด เชิญชวนสวดมนต์ข้ามปี

WEB-02

FT สวดมนต์1

ในช่วงค่ำคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ท่านพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวสมุทรสาคร มาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี  เสริมมงคลชีวิต สวดมนต์ส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับปีใหม่ 2563  ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป  เพื่อมุ่งส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ให้เกิดความสงบร่วมเย็นทั้งต่อตนเองและสังคม ซึ่งท่านใดอยู่ใกล้วัดไหน ก็สามารถไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีได้ที่วัดนั้น

FT สวดมนต์2

อย่างไรก็ตาม หากคุณผู้ชมไม่รู้จะไปสวดมนต์ข้ามปีที่วัดไหน ก็สามารถมาได้ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง โดยภายในพิธีทางวัดเจษฎาราม จะนำหนังสือพระพุทธมนต์ มาแจกให้ประชาชนที่มาร่วมในพิธีสวดมนต์ข้ามปีได้ร่วมสวดพร้อมกัน ซึ่งบรรจุบทสวดหลายบท อาทิเช่น  บทพระปริตต์ ซึ่งเป็นพระพุทธมนต์ที่นิยมสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สวดแล้วจะขับไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไป  นอกจากนี้ยังมีบทมหาสมัยสูตร เป็นมนต์ใหญ่ ที่ไม่ใช่ว่าจะสวดได้บ่อย ไม่นิยมสวดในงานบุญทั่วไป แต่จะใช้สวดเป็นการเฉพาะเท่านั้น การสวดมหาสมัยสูตร  มีอานุภาพให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีของชีวิต มีพลานุภาพทำให้เป็นที่รักของเทพเทวดา ที่ใดสวด มักจะมีเหล่าเทพเทวดาลงมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก

FT สวดมนต์3

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว