เคลื่อนสรีรสังขารอดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

เมื่อเวลา 15.00น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2562 วัดใหญ่จอมปราสาท ได้ทำพิธีเคลื่อนสรีรสังขารพระครูใบฎีกาสมคิด รกฺขิตจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทมายังเมรุชั่วคราว เพื่อเตรียมประชุมเพลิงในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 โดยในขบวนได้มีการแห่สมณบริขาร ตราตั้งเจ้าอาวาสและโลงแบบมอญที่บรรจุสรีระสังขาร เพื่อมาเวียนรอบเมรุชั่วคราว ก่อนที่จะนำโลงขึ้นตั้งบนเมรุชั่วคราว ซึ่งในช่วงเย็นก็จะมีการสวดพระอภิธรรม วันแรกหรือที่เรียกกันเป็นการทั่วไปว่าสวดเปิดโลง และมีการแสดงพระธรรมเทศนาด้วย

สำหรับพระครูใบฎีกาสมคิด รกฺขิตจิตฺโต อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาทเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2256 และมรณภาพเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 อายุ 59 ปี พรรษา 39 ซึ่งหลังจากมรณภาพแล้วทางวัดได้เก็บสรีรสังขารไว้ที่วัด และมีกำหนดประชุมเพลิงในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคมนี้ ในเวลา 16.00น.

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

          เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว