เกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

tp-เกษียณ1

ที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในงานแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2559 ที่จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งภายในงานมีข้าราชการ ครู อาจารย์ จากทุกสังกัดในจังหวัดสมุทรสาครมาร่วมในงาน การจัดงานในครั้งนี้ใช้ชื่องานว่า “ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย การศึกษา ” โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มาเป็นระยะเวลานานจนครบอายุ 60 ปี

 

 

tp-เกษียณ3

โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตร  และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้มอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ   พร้อมทั้งการแสดงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ

ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 180 ท่าน โดยนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร  ได้กล่าวมุฑิตาจิตแด่ครูอาจารย์ และบุคคลากรทางการศึกษาที่เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา สร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ เป็นทั้งคนเก่งและคนดีเกิดขึ้นในสังคม เป็นบุคคลที่ศิษย์ไม่ควรลืม นอกจากนั้นยังมีการร่วมรดน้ำเพื่อแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ รวมทั้งรับชมการแสดง และรับประทานอาหารร่วมกัน

  

tp-เกษียณ2

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว