อ้อมน้อยจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ วันพ่อแห่งชาติ

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - อ้อมน้อย1

ที่บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครอ้อมน้อย   คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย โรงพยาบาล ผู้สูงอายุ กองทุนหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

fm - อ้อมน้อย4

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการเก็บขยะในบริเวณพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลนครอ้อมน้อย กิจกรรมล้างสะพานลอยในพื้นที่ตำบลอ้อมน้อย  โดยเริ่มจากสะพานหน้าบริษัทไทยการ์เม้นท์ จำกัด  และสิ้นสุดที่สะพานลอยหน้าหมู่บ้านสินสมบูรณ์ ส่วนการกำจัดผักตบชวาคลองอ้อมน้อย ได้เริ่มจากสะพานเพชรเกษม ถึงหน้าวัดอ้อมน้อย

fm - อ้อมน้อย3

fm - อ้อมน้อย2

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว