อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 114รูป

โต้ง บวชหมู่1

จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับคณะสงฆ์จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดสตมวาร (100 วัน) อำเภอเมืองได้จัดขึ้นที่วัดหลังศาลประสิทธิ์ มี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งอำเภอเมืองมีผู้อุปสมบท 46 รูป

ส่วนที่อำเภอบ้านแพ้วนั้น ได้จัดขึ้นที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร มีนายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี ในอำเภอนี้มีผู้เข้าอุปสมบทจำนวน 42 รูป

และที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้จัดขึ้นที่วัดหนองพะอง มีนายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน พิธีการของที่นี่ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งอำเภอนี้มีผู้เข้าอุปสมบททั้งหมด 26 รูป รวมทั้งจังหวัด มีผู้อุปสมบททั้งสิ้น 114 รูป โดยจะอุปสมบทระหว่างวันที่ 16-25 มกราคม 2560

 

 

โต้ง บวชหมู่2 โต้ง บวชหมู่3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว