อุปสมทบหมู่

ประชุมบวช2

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร พร้อม นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดโครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช  โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะสงฆ์ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วม

ประชุมบวช5 ประชุมบวช4 ประชุมบวช3

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดจัดพิธีในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้เข้าร่วมอุปสมบทฯ จะต้องทำพิธีปลงผมนาค และวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 07.00น. เป็นต้นไป จะมีพิธีถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พร้อมมอบผ้าไตรและทำการบรรพชาอุปสมบท ณ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

สุเมธ/ภาพ/ข่าว