อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิม

tp-กวนอิม1

ศาลเจ้าโรงเจที่เข้าร่วมในงานเทศกาลไหว้เจ้า 9 ศาล เทศกาลกินเจของสมุทรสาคร อีกแห่งหนึ่ง คือที่อุทยานพระโพธิสัตว์กวนอิมท่าฉลอม ศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งที่มีความสวยงาม โดดเด่นด้วยองค์เจ้าแม่โพธิสัตว์กวนอิมปางเมตตา ที่มีความสูง 9-98 เมตร พระหัตถ์ขวาเทน้ำจากคนโทเป็นน้ำมนต์ ประทับฐานดอกบัวมีมังกรโอบโดยรอบ อยู่บนภูเขาจำลองสูง 8 เมตร  ผู้ถือศีลกินเจที่มาที่นี้ก็จะเข้ามากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ถวายสร้อยไข่มุก ถวายโคมไฟ

tp-กวนอิม2

นอกจากนั้นก็มีการบริจาคข้าวสาร บริจาคเงินในการทำอาหารเจ และหลายคนก็ยังมีการถ่ายภาพเก็บความสวยงามของสถานที่แห่งนี้กลับไปด้วย ส่วนเรื่องโรงทานอาหารเจที่นี่ เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ให้บริการอย่างประทับใจ จัดอย่างเป็นสัดส่วน  สะอาดสะอ้าน มีเมนูเจให้เลือกรับประทานหลากหลาย และมีมาเติมแบบไม่ขาด ทำกันตั้งแต่เช้าตรู่จนกว่าคนจะหมด และคนจะแน่นมากช่วงวันหยุด

tp-กวนอิม3

                       เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว