อำเภอเคลื่อนที่

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s - อำเภอเคลื่อนที่-01

ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช  นายอำเภอเมืองสมุทรสาครนำผู้แทนส่วนราชการในอำเภอเมืองสมุทรสาครลงพื้นที่พบปะประชาชนตามโครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ โดยมีนายรังสรรค์ ทางทอง ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาคร ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าจีน พร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าจีนเข้าร่วม

s - อำเภอเคลื่อนที่-02

สำหรับการจัดโครงการอำเภอเมืองสมุทรสาครเคลื่อนที่ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในส่วนราชการต่างๆของอำเภอเมืองสมุทรสาครในการจัดทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน และสามารถเข้าถึง เข้าใจปัญหาของประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังให้หน่วยงานต่างๆ ได้ออกพื้นที่ให้บริการประชาชน ในลักษณะหน่วยบริการเบ็ดเสร็จ ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการของประชาชน อีกทั้งเพื่อเป็นการรับทราบถึงปัญหาภายในเขตพื้นที่ของตำบลท่าจีน โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมายอาทิการบริการตัดผมชายหญิง นวดแผนไทย ตรวจสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระอีกด้วย

s - อำเภอเคลื่อนที่-04

s - อำเภอเคลื่อนที่-03

สุเมธ/ภาพ/ข่าว