อาสาสมัครสภากาชาดไทย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

โครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ได้จัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทรัลเพลส โดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งมีนางรวงทอง มาลากาญจน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะเป็นหลักสูตรงานบริการโลหิต ที่ถือเป็นภารกิจสำคัญของกาชาดไทย รวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายผลโครงการพัฒนาจิตอาสา  อาสาสมัครสภากาชาดไทยของเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้การบริจาคโลหิตในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี และยังเป็นภารกิจหลักของกาชาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินการรับบริจาคโลหิตที่ผ่านมาในแต่ละปีมีประชาชนบริจาคโลหิตเพิ่มมากขึ้น ส่วนการขอใช้โลหิตก็คงยังเป็นเงาตามตัว จึงต้องมีการจัดโครงการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน หรือ 4 ครั้งต่อปี

การจัดอบรมในครั้งนี้หากจิตอาสา และอาสาสมัครมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริจาคโลหิตมากขึ้น ก็จะสามารถประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนของตนเองได้รับทราบ และยังสามารถเชิญชวนให้ประชาชนหันมาร่วมกันบริจาคโลหิตได้อีกด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้และผู้รับ

 

footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว