อาชีวะอาสา

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

news footer

จุดให้บริการของโครงการอาชีวะอาสา วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ตั้งอยู่ที่หน้าวัดเกตุม ซึ่งทำแบบนี้มาทุกปีในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ โดยช่วงปีใหม่นี้ได้เปิดศูนย์กันไปตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งจะมีนักศึกษาคอยอยู่ประจำทุกวันไปจนถึงวันที่ 3 มกราคม โดยจะให้บริการกัน ตั้งแต่เวลา 08.30-00.30 น. ศูนย์นี้จะคอยให้ความช่วยเหลือกับประชาชนเมื่อรถมีปัญหา ซึ่งตั้งแต่ออกตั้งจุดให้บริการก็มีรถเข้ามาซ่อมหลายคัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจักรยานยนต์ ส่วนรถยนต์ รถกระบะ  ปิคอัพก็มีประปราย ปัญหาที่พบมากๆ ก็คือ สตาร์ทไม่ติด เครื่องดับ และเข้ามาเช็ครถก่อนเดินทางต่อไป นับว่าเป็นศูนย์ที่รองรับความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนได้เป็นอย่างดี  นอกจากจะได้ให้บริการประชาชนแล้ว ยังเท่ากับเป็นการฝึกทักษะให้นักศึกษาด้วย นักศึกษาจะได้ใช้วิชาที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติงานจริง ก่อนที่จะออกไปประกอบอาชีพ

news footer news footer

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว