อาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

tp-อาชีวะ1

เมื่อเวลา 14.00น. ของวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ทางวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร       ได้เปิดโครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ ตรงหน้า พอร์โตโก ท่าจีน โดยมีนายเอกพร                  จุ้ยสำราญ  ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วย ส่วนราชการอีกหลายภาคส่วนที่ได้เข้าร่วม

นายณรงค์ ไทยทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้ชี้แจงถึงโครงการดังกล่าวว่า  ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งในการดำเนินงานที่ผ่านมาทางสถานศึกษาได้รับความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนเป็นอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ได้รับความชื่นชมจากผู้มาใช้บริการ ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

สำหรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร มีกำหนดการจัดโครงการอาชีวะอาสา ระหว่างวันที่27 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา

8.30 น. – 00.30 น. เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รองรับความปลอดภัยในการเดินทางของผู้ใช้รถใช้ถนนโดยให้บริการตรวจเช็คสภาพรถทุกประเภทในช่วงเทศกาลปีใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม โดยวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ได้จัดเตรียมครู นักศึกษาสาขาวิชาช่างยนต์ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ ไว้คอยให้บริการตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประชาชน รวมทั้งให้บริการในด้านสุขอนามัยของผู้ขับขี่และผู้เดินทาง  นอกจากนั้นแล้ว วันนี้ทาง พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7  ก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และทุกคนที่ศูนย์ด้วย

 

 

tp-อาชีวะ2 tp-อาชีวะ3 tp-อาชีวะ4 tp-อาชีวะ5

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว