ออกกำลังกาย

พี่เมธ ออกกำลังกาย 1

ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ม.1 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงส์คูนายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก ร่วมออกกำลังกาย ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ออกกำลังกายรวมทั้งเพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายตลอดจน กระตุ้นให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำงาน และมีสุขภาพจิตที่ดีซึ่งจะมีการออกกำลังกายเป็นประจำทุกสัปดาห์../

พี่เมธ ออกกำลังกาย 2 พี่เมธ ออกกำลังกาย 3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว