อบรมและตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหารเจ

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

อบรมร้านเจ1

นายชิงชัย  บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนคร สมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการอบรมและตรวจสุขภาพผู้ประกอบการร้านอาหารเจ ที่จะจำหน่าย อาหารเจในงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจสมุทรสาคร ประจำปี 2562  โดยงานปีนี้จัดตรงกับ วันที่ 28 กันยายน  จนถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562  ณ บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร พร้อมทั้งศาลเจ้าทั้ง 9 แห่ง  โดยในแต่ละปี  จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานและ รับประทานอาหารเจจำนวนมาก  ดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักถึงการปรุงประกอบอาหารเจตามหลักมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร และอาหารปลอดภัย จึงได้จัดประชุมผู้ประกอบการร้านอาหารเจ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และความปลอดภัยในการบริโภคอาหารเจที่จำหน่ายในงาน ซึ่งร้านอาหารเจต้องปฏิบัติร่วมกันอย่างเคร่งครัด เช่น  สารปรุงแต่งอาหารต้องมีเลขสาระบบอาหาร อย. , ล้างภาชนะด้วยน้ำยาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน้ำสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน้ำไหลและอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร , ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม, ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้ว   และผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิดเป็นต้น โดยมีนายรัชตพล มีลาภ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร และวิทยากรจากโรงพยาบาลสมุทรสาคร มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

อบรมร้านเจ2

นอกจากนั้น ปลัดเทศบาลฯ ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกร้าน ว่าในปีนี้อย่าตั้งราคาอาหารแพงจนเกินไป อย่าให้แพงไปกว่าปีที่แล้ว ถ้าหากเป็นไปได้ขอให้ลดราคาลงจากเดิมจะเป็นเรื่องดี เพราะที่ผ่านมามีเสียงสะท้อนเรื่องอาหารเจราคาแพงจากประชาชนจำนวนมาก

อบรมร้านเจ3

อบรมร้านเจ4

อบรมร้านเจ5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว