อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

 

tp-ปชส1

 

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 17ธันวาคม 2562 นางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร   ได้จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น ตามโครงการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นที่ โรงแรมแกรนด์อินเตอร์ ตำบลโคกขาม โดยมีนายณัฐวรรธน์ วงศ์อิสรภาพ ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสาคร มาบรรยายในหัวข้อ ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้ง, รู้เท่าทันการเมือง, กฎหมายระเบียบวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่, ประเด็นตามสถานการณ์จากการตรวจสอบความคิดเห็นของประชาชนผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น โดยมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ชมรมวิทยุ และผู้สื่อข่าวในจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 30 คน เข้าร่วมอบรม

ซึ่งทางด้านนางยุวพร นวชาติกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ได้กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ต้องการให้สื่อในจังหวัดสมุทรสาครได้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้ง สิ่งที่ปฏิบัติได้ สิ่งที่ปฏิบัติไม่ได้ เอาไว้ล่วงหน้าก่อน แม้ว่าการเลือกตั้งนั้นยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจนว่าจะมีขึ้นวันไหน แต่ก็คงอีกไม่นานนี้ ดังนั้นสื่อ ก็ควรที่จะทำความเข้าใจในเรื่องนี้เอาไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของสื่อไม่เป็นการทำผิดต่อการเลือกตั้งด้วย

 

tp-ปชส2 tp-ปชส3 tp-ปชส4 tp-ปชส5 tp-ปชส6

 

เอเชีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว