อบรมเกษตรกรรุ่นใหม่

vk  เกษตรใหม่ 3

ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดให้มีการอบรมการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young  Smart  Farmer  รุ่นที่ 4 ต่อเนื่องในระยะที่ 2 ถึง 4  พร้อมทั้งมีรุ่นพี่ เข้าร่วมกว่า 30 คน

โดยการอบรมในครั้งนี้จัดให้มีการอบรมเรื่องแผนธุรกิจ  เกี่ยวกับแนวทางการเขียนแผนธุรกิจ  องค์ประกอบสำคัญที่ควรมีในแผนธุรกิจ  และให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการเขียนแผนธุรกิจ  ซึ่งมีตัวแทนจากภาคเอกชนจากบริษัท เนเวอร์  บีน  เบทเธอร์ จำกัด  เป็นวิทยากรบรรยายในเรื่องของธุรกิจ  โดยนำประสบการณ์จริงจากการทำงานมาถ่ายทอดให้ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์

vk  เกษตรใหม่ 2 vk  เกษตรใหม่ 1

ทั้งนี้ก็เพื่อให้ Young  Smart  Farmer  รุ่นที่ 4 สามารถนำไปต่อยอดใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองต่อไปได้  และในวันที่ 11 มกราคม 2559 จะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานบ้านสวนผักออร์แกนิค  ในตำบลพันท้ายนรสิงห์ต่อไปด้วย

 

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว