อบรมว่ายน้ำ

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-อบรมจมน้ำ-01

ที่สระว่ายน้ำ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร ม.3 ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลบางหญ้าแพรก เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก ปีงบประมาณ 2562 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภา ข้าราชการเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก, ครูจากโรงเรียนในพื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก, เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหญ้าแพรก  และ อสม.  เข้าร่วมรับการอบรม

s-อบรมจมน้ำ-02

โดยทางด้านนายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีเทศบาลบางหญ้าแพรก กล่าวว่า สำหรับโครงการนี้ ได้จัดขึ้นเนื่องจากสถิติการจมน้ำเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอายุต่ำกว่า15ปี เสียชีวิตสูงเป็นอันดับหนึ่งของทุกสาเหตุ และพบว่าจังหวัดสมุทรสาครในปี 2560 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตจำนวน 7 คน ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นเดือนที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด พื้นที่ตำบลบางหญ้าแพรก เป็นตำบลที่มีแหล่งน้ำจำนวนมาก  เพราะติดแม่น้ำท่าจีนและทะเล  นอกจากนี้ยังมีคลองสาขาต่างๆอีกมากมาย จัดว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงระดับปานกลาง ดังนั้นทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกจึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมจะต้องนำความรู้ที่ได้รับนั้น ไปต่อยอดให้กับเด็กๆ ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ปลอดภัยได้เมื่อเกิดเหตุจมน้ำ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดูแลช่วยเหลือผู้จมน้ำ ตลอดจนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า15ปี ได้จัดหาทีมวิทยากร ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในการสอนเด็กให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้เมื่อจมน้ำ สามารถลอยตัวในน้ำเป็นเพื่อรอคอยคนมาช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็น และรู้วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพได้ เป็นการลดอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำอีกด้วย

s-อบรมจมน้ำ-03

s-อบรมจมน้ำ-04

s-อบรมจมน้ำ-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว