อบรมวิปัสสนากรรมฐานถวายเป็นพระราชกุศล

AD WEB NET แก้ไข 14-6-60

 

tp-วิปัสนา1

การอบรมวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ของคณะสงฆ์อำเภอเมือง ได้จัดขึ้นที่ วัดโกรกกราก โดยมีพระเทพคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค14 เป็นประธานในการเปิดอบรม สำหรับในครั้งนี้มีพระนวกะ ในเขตอำเภอเมืองเข้าร่วมอบรมทั้งหมด 323 รูป โดยจะอบรมกัน 3 วัน คือวันที่ 18-20 กรกฎาคม ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดการอบรมเสร็จสิ้น ก็ได้มีการขึ้นพระกรรมฐาน นั่งสมาธิ เดินจงกรม โดยคณะพระวิปัสสนาจารย์ จากนั้นจึงเป็นการบรรยายธรรมะ การเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ส่วนในวันที่ 19 กรกฎาคม  จะมีการบรรยายเรื่องกำหนดลักษณะธาตุ4 วันที่ 20 กรกฎาคม  เป็นการบรรยายธรรมเรื่อง การกำหนดนิมิต ปีติ และในทุกๆวัน จะมีการนั่งสมาธิ และการเดินจงกรม

สำหรับการอบรมวิปัสสนากรรมฐานนั้น เป็นความประสงค์ของเจ้าคณะภาค14 ที่อยากให้ทุกอำเภอได้มีการจัดอบรม เพื่อให้พระนวกะ พระบวชใหม่ของทุกวัดได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสมาธิและเพื่อเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีความสงบนำไปสู่การเกิดปัญญา

 

tp-วิปัสนา2 tp-วิปัสนา3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว