อบรมป้องกันอาชญากรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

อบรมตำรวจ

พ.ต.ท.สถิตย์ คงเนียม รองผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมป้องกันอาชญากรรมสำหรับเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาพื้นที่สภ.เมืองสมุทรสาคร และ สภ.โคกขาม โดยมีข้าราชการตำรวจจาก สภ.เมืองสมุทรสาคร , สภ.โคกขาม คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยและโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์ เข้าร่วม ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร

อบรมตำรวจ1

โดยทางด้านรองผกก.ป.สภ.เมืองสมุทรสาครกล่าวว่าการจัดอบรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สภ.เมืองสมุทรสาคร และ สภ.โคกขาม เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงภัยอันตรายจากอาชญากรรมต่างๆและการประพฤติตนไม่เหมาะสมรวมทั้งได้เรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยอาชญากรรม นอกจากนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและช่วยเหลือผู้อื่นและส่งเสริมให้กล้าแสดงออกตามความสามารถและความถนัดของตนเองอีกด้วย

อบรมตำรวจ2

สุเมธ /ภาพ/ข่าว