อบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม ) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ วัดหลังศาลประสิทธิ์ และโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม ( เปี่ยมวิทยาคม ) ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   โดยมีนายปราณสุวีร์  อาวอร่ามรัศมิ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาสและเปิดโครงการอบรม  พระครูสาครธรรมประสิทธิ์  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลังศาลประสิทธิ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  พร้อมด้วย  นางสมพร  สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนักเรียน จำนวน 500 คนเข้าร่วมโครงการ

footer_master

สำหรับโครงการดังกล่าว นักเรียนที่เข้าร่วม จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  อันจะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีคุณธรรม จริยธรรมมากยิ่งขึ้น ได้ทั้งบุญและกุศล ได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง พัฒนาจิตสำนึกที่ดีงามในหน้าที่ นำไปสู่การมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว