อบรมทำขนมไทย

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ได้จัดขึ้นที่ ศาลแป๊ะกง ตำบลบางกระเจ้า โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  ครั้งนี้เป็นหลักสูตรการทำขนมไทย หลักสูตร 18 ชั่วโมง โดยมีผู้เลือกเรียนหลักสูตรนี้กว่า 20 คน ซึ่งจะมีการสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำไปใช้ได้จริง และสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้อย่างแน่นอน นอกจากนั้นแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนอบรมจะได้เบี้ยเลี้ยงคนละ 180 บาทต่อวันอีกด้วย ซึ่ง 1 คนสามารถเลือกเรียนได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น โดยในวันนี้ เป็นการสอนทำขนมจ่ามงกุฎ นอกจากนั้นยังมีการสอนทำ ข้าวเกรียบอ่อน ช่อม่วง

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อเข้ารับการฝึกอาชีพในสมุทรสาคร มีอยู่ประมาณ 2,500 คน ซึ่งตอนนี้มีการอบรมไปแล้วประมาณ 500 คนเท่านั้น ซึ่งในส่วนที่เหลือยังติดปัญหาที่ว่า ผู้ที่ลงทะเบียนบางรายไม่ยอมมาอบรม ซึ่งอาจทำให้การอบรมในวันนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะการเปิดอบรมจะต้องมีคนอบรมตั้งแต่ 16 คนขึ้นไป ในเรื่องนี้สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาครจึงอยากให้ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไปร่วมการอบรมตามที่ได้แจ้งไว้ ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ที่ตัวท่านจะได้รับนั่นเอง

                                              

footer_master footer_master footer_master footer_master

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว