อบรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - จิตอาสา1

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส   นายประภัสสร์ มาลากาญจน์    ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดการอบรมจิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร  โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู ก จิตอาสาเฉพาะกิจจังหวัดสมุทรสาคร  อำเภอละ 100 คน  รวมทั้งสิ้น 300 คน  ซึ่งเป็นตัวแทนจิตอาสาเฉพาะกิจ ทั้ง 8 ประเภทงาน คือ งานดอกไม้จันทน์  งานด้านประชาสัมพันธ์ งานโยธา   งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน  งานบริการประชาชน  งานแพทย์  งานรักษาความปลอดภัย   และงานจราจร

fm - จิตอาสา3

ทั้งนี้จังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดทำโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจ  งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรของจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ถูกต้อง  และสมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน  พร้อมทั้ง  นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อยังจิตอาสาคนอื่นๆต่อไป

fm - จิตอาสา4

fm - จิตอาสา5

fm - จิตอาสา6

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว