อบต.พันท้ายฯวางแผนทำถนนเพื่อการท่องเที่ยว

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมลงสำรวจ ถนนในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ซึ่งเป็นถนนที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์  มีแผนว่าจะปรับปรุงถนนตรงนี้เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยว  โดยนายวัฒนา แตงมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์  ได้ให้ข้อมูลว่า ถนนตรงนี้จะมีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นถนนของชาวบ้าน ซึ่งตอนนี้ส่วนหนึ่งได้ยกให้เป็นสาธารณะแล้ว สำหรับแผนที่วางไว้ก็คือ จะปรับปรุงใหม่จากถนนที่เป็นคันดินของบ่อกุ้ง ก็จะทำให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างประมาณ 18 เมตร ระยะทาง 2 กิโลเมตร  ถนนตรงนี้จะไม่ติดชายฝั่ง แต่จะอยู่ในชุมชนที่ใกล้ชายฝั่ง มีร้านอาหาร ซึ่งสามารถใช้เป็นเส้นทางท่องเที่ยว หรือเป็นเส้นถนนที่ใช้ปั่นจักรยานได้ จุดมุ่งหวังก็คือ อยากให้เกิดความเชื่อมโยงต่อการท่องเที่ยว และให้ผู้ที่สัญจรได้ใช้ถนนอย่างสะดวก  ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ แต่ก่อนที่จะทำนั้นต้องมีการทำประชาคมความคิดเห็นของชาวบ้านก่อน  และต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดแนวชายทะเล ส่วนพื้นที่ที่จะสร้างเป็นที่ดินส่วนบุคคลไม่ได้ลุกล้ำลงไปในทะเล

footer_master

footer_master

footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว