อบต.นาโคกเดินหน้าจังหวัดสะอาด

tp-ป้ายห้ามทิ้ง1

โครงการจังหวัดสะอาดเป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ทำครอบคลุมทั่วทั้งประเทศโดยใช้หลัก 3Rs ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชมหรืออาจรวมไปถึงขยะในแม่น้ำลำคลองด้วย และตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกก็ได้เริ่มดำเนินการ ตามนโยบายดังกล่าว กับการรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง โดยมีการทำป้ายรณรงค์ติดไว้ทั่วทุกพื้นที่ที่มีคลอง เช่นที่คลองหน้าวัดนาโคก ที่จะเห็นป้ายติดตั้งอยู่ 1 ชุด ซึ่งข้อความรณรงค์นั้นมีอยู่หลายแบบทั้งภาษาไทย ภาษาพม่า รวมทั้งป้ายของโครงการ และข้อความในการรณรงค์นั้นก็เป็นเชิงสะกิดเล็กน้อย เพื่อให้คนที่อ่านได้รู้สึกว่าอย่าทิ้งขยะลงในคลองเลย ไม่อย่างนั้นอาจมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับตนเองแน่ๆ ถือเป็นไอเดียดีๆขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโคกที่อยากให้ทุกคนได้ร่วมมือกันรักษาแม่น้ำลำคลอง รักษาบ้านของตนเองให้สะอาด ให้รู้จักทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง เพราะคลองสายนี้ก็เป็นสายสำคัญ เพราะยังมีเรือเกลือเข้าออกตามคลองนี้อยู่ ซึ่งคนรุ่นเก่ารุ่นแก่ก็คงได้ใช้ประโยชน์จากคลองสายนี้มามาก และคนรุ่นหลังก็ควรที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้

 

 

tp-ป้ายห้ามทิ้ง2 tp-ป้ายห้ามทิ้ง3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว