อบต.ท่าทราย เตรียมจัดประกวดเทพีสงกรานต์ สืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่ไทย

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย เป็นประธานแถลงข่าวการจัดประกวดเทพีสงกรานต์ท่าทราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต.ท่าทราย  เข้าร่วม

สำหรับการประกวดเทพีสงกรานต์ท่าทรายมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 15 เมษายน 2562 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์วัดคลองครุ ต.ท่าทราย ซึ่งผู้ได้ตำแหน่งเทพีสงกรานต์จะได้รับเงินรางวัล 50,000บาท พร้อมมงกุฎและสายสะพาย นอกจากนี้เทพีสงกรานต์และรองเทพีสงกรานต์ ยังได้รับเกียรติร่วมประเพณีแห่นางสงกรานต์ของตำบลท่าทราย

footer_master

ด้านนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จัดการประกวดเทพีสงกรานต์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชุมชน โดยในวันที่ 14 เมษายน 2562 จะมีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในชุมชนตำบลท่าทราย  ทั้ง8 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคนในชุมชนเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุในชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงวัยอีกด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว