อบต.ท่าทราย ทำดีถวายพ่อหลวง

tp-ท่าทราย1

ในส่วนของตำบลท่าทรายวันนี้ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรด้วยเช่นกัน ซึ่งในตอนเช้าได้มีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณทำความดี ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและฟังธรรมเทศนา ส่วนในตอนบ่ายได้ช่วยกันทำความสะอาดวัดทั้ง 4 แห่งในเขตตำบลท่าทราย ได้แก่ วัดทองธรรมิการาม วัดคลองครุ วัดศรีเมือง วัดป่าท่าทราย โดยมีนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ได้นำเหล่า อสม.และคนในชุมชนช่วยกันปัดกวาดบริเวณวัดเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีถวายแด่องค์ในหลวงรัชกาลที่ 9

 

tp-ท่าทราย2 tp-ท่าทราย3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว