อบต.ท่าทราย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ลานเอนกประสงค์วัดคลองครุ นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมรนาย นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา  เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

footer_master

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยังลาย” ในครั้งนี้ ได้จัดให้มีกิจกรรมขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช บริเวณคลองหลังป้อมตำรวจชุมชนวัดคลองครุ, กิจกรรมปรับสภาพน้ำในคูคลองโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ ( EM ) เพื่อช่วยปรับสภาพน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น, กิจกรรม        จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พื้นที่บริเวณวัดคลองครุ บ้านพักอาศัยของประชาชน หมู่ 8 ท่าทราย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคลองครุ และกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดคลองครุ ถนนเศรษฐกิจ 1 และบริเวณถนนพระราม 2  ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดนี้ เป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ที่สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมถิ่นฐานที่อยู่

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว