อบจ.เปิดถนน

AD WEB CCTV 14-6-60

s-อบจ.เปิดถนน-01

ที่บริเวณวัดบางกระเจ้า ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ6 หมู่ที่6 และหมู่ที่7 ตำบลบางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาข้าราชการเจ้าหน้าที่อบจ.สมุทรสาคร รวมทั้งผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้าเข้าร่วมจำนวนมาก

s-อบจ.เปิดถนน-03

โดยทางด้านนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2560 เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเฉลิมพระเกียรติ6 หมู่ที่6 และหมู่ที่7 ตำบลบางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร ด้วยงบประมาณ 8,008,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกระเจ้า รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกทางด้านคมนาคมละการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

s-อบจ.เปิดถนน-04

s-อบจ.เปิดถนน-02

สุเมธ /ภาพ/ข่าว