อบจ.สมุทรสาครน้อมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

AD WEB CCTV 14-6-60

fm - อบจปลูก1

ที่บริเวณหน้าศูนย์เครื่องจักรกล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดกิจกรรม อบจ.สมุทรสาครน้อมดวงใจ ปลูกต้นไม้ถวายในหลวง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา  พนักงาน อบจ. ประชาชนชาวตำบลโคกขาม คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ เข้าร่วมกิจกรรม

fm - อบจปลูก2

สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา และถวายความอาลัยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9  เพื่อปรับทัศนียภาพให้มีความร่มรื่นสวยงามและช่วยลดภาวะโลกร้อน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

fm - อบจปลูก3

ภายในกิจกรรม ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ที่มีดอกสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้แก่ ต้นดาวเรือง  ต้นรวงผึ้ง  และต้นหางนกยูงไทย บริเวณหน้าศูนย์เครื่องจักรกล อบจ.สมุทรสาคร  ซึ่งทาง อบจ. จะบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม และช่วยลดภาวะโลกร้อนของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

fm - อบจปลูก4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว