อธิบดีกรมส่งเสริมฯลงตรวจพื้นที่สมุทรสาคร ตามโครงการห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2561  “ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาห้องน้ำสาธารณะทุกแห่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน้ำในสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง อาคารอเนกประสงค์  ตลาด สวนสาธารณะ  และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเน้นห้องน้ำสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

footer_master

ดังนั้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ถือเป็นโอกาสดีในการขับเคลื่อนโครงการ“ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”  ซึ่งเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก็ได้เดินทางมายังจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อมาตรวจดูความเรียบร้อย ความสะอาดของห้องน้ำตามจุดท่องเที่ยว   และจุดแวะพักต่างๆ โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ   และพาตรวจดูห้องน้ำเริ่มจากที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร  และที่เดอะสเตรชั่น   ริมถนนพระราม 2  ตำบลบางกระเจ้า  ซึ่งโดยรวมนั้นถือว่าสะอาดปลอดภัย พร้อมให้บริการประชาชนที่เดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว