องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-บริจาคเงิน1

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เข้าร่วมบริจาคเงิน สำหรับ ยอดเงินบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของจังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  มียอดเงินบริจาครวมแล้วกว่า 2 แสนกว่าบาท

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้เปิดช่องทางการช่วยเหลือ 2 ช่องทาง ได้แก่ การบริจาคเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ชื่อบัญชี “จังหวัดสมุทรสาครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย” เลขที่บัญชี 986-2-71207-4 โดยขอให้ส่งสำเนาการโอนเงินไปยังสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครหมายเลขโทรสาร 0-3442-4981 และสามารถเดินทางมาร่วมบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร หลังใหม่ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจที่จะบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านจังหวัดสมุทรสาคร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร หมายเลขโทรศัพท์ 0-3442-6424 หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0-89969-6779

 

tp-บริจาคเงิน2 tp-บริจาคเงิน3 tp-บริจาคเงิน4

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว