หารือแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด ( CCTV Network)

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV Network)   เพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งในจังหวัดสมุทรสาครทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีกล้องวงจรปิด ติดตั้งอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว โดยจะต้องมาร่วมกันคิดว่า   จะทำอย่างไร ถึงจะพัฒนาระบบเพื่อมาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันทั้งจังหวัด  มารวมกันไว้ที่ศูนย์รวบรวมข้อมูล Monitor คือที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีบริษัท ทีโอที จำกัด  ( มหาชน )  เป็นเครือข่ายเชื่อมต่อระบบให้ทั้งหมด

footer_master

ทั้งนี้หากการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกล้องวงจรปิด (CCTV Network)ได้เป็น ผลสำเร็จ ประชาชนชาวสมุทรสาคร จะได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งในเรื่องการเฝ้าระวัง อาชญากรรม การจับผู้ร้าย ตรวจสอบสภาพการจราจร และอื่นๆอีกมากมาย  ซึ่งปัจจุบันภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถช่วยได้เป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดในจังหวัด ที่มีอยู่ตามจุดต่างๆ มักมีปัญหาเรื่องกล้องชำรุด และไม่มีใครไปตรวจสอบและคอยดูว่ากล้องยังใช้ได้อยู่หรือไม่  และเมื่อเกิดเหตุบริเวณนั้นๆ เมื่อไปขอดูภาพจากล้องวงจรปิด ก็มักพบกับคำตอบว่ากล้องเสียจึงอยากให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ของท่านให้ได้งานได้อยู่ตลอดเวลาด้วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว