หารือเรื่องที่จอดรถ ห้ามจอดในลานวัฒนธรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ที่จอดรถศาลเจ้าพ่อ

เรื่องที่จอดรถในลานวัฒนธรรมข้างศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ที่มีปัญหาอยู่ว่า มีรถเข้าไปจอดจนทำให้ลานวัฒนธรรมได้รับความเสียหาย จนทำให้ต้องมีการนำแทงปูนมากั้นเพื่อไม่ให้รถเข้าไป แต่เรื่องนี้ก็ทำให้ประชาชน และคนทั่วไปได้รับความเดือดร้อนมาสักระยะหนึ่งแล้ว เพราะไม่มีที่จอดรถ และเพื่อเป็นการหาทางออกให้กับเรื่องนี้ เมื่อช่วงเย็นของวันที่12 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ศาลากลางจังหวัด ได้มีการจัดการประชุมร่วมกันกับอีกหลายหน่วยงาน ทั้งเทศบาลนครสมุทรสาคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ตำรวจ ตำรวจน้ำ และคณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมือง เพื่อหารือการแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าว โดยในที่ประชุม ได้มีการสรุปว่า ทางเทศบาลนครสมุทรสาคร จะให้รถไปจอดบริเวณที่ว่างข้างห้างน้ำพุพลาซ่า และจะมีรถบริการรับส่งไปยังบริเวณลานปลาเก๋า โดยในช่วงเทศกาลตรุษจีน จะบริการให้ฟรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ส่วนหลังเทศกาลอาจจะต้องมีการประชุมกันอีกรอบและจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ส่วนบริเวณหน้าป้อมวิเชียรโชฎก จะให้ทางเทศบาลนครสมุทรสาครกับตำรวจวางแผนการจราจรร่วมกัน และสำหรับภายในลานวัฒนธรรมจะไม่ให้จอดรถโดยเด็ดขาด เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการจอดรถ ซึ่งหากยังฝืนจอดอาจก่อให้เกิดความเสียหายหนักได้

นอกจากนี้ทางที่ประชุมยังได้มีการฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาตรวจตราสอดส่อง บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองให้มากขึ้นเนื่องจากได้รับการร้องเรียนว่ามีการแข่งรถและเปิดเพลงเสียงดังในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นภาพที่ดูแล้วไม่เหมาะสม                 

 

ที่จอดรถศาลเจ้าพ่อ2 ที่จอดรถศาลเจ้าพ่อ5 ที่จอดรถศาลเจ้าพ่อ6

 เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว