หารืออนาคตของอควาเรียมสมุทรสาคร

AD WEB CCTV

fm - อควาเลียม1

นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร  โดยการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะขณะนี้ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร หรือ อควาเรียม ได้ประสบกับปัญหาขาดหน่วยงานหลักในการดูแล

fm - อควาเลียม2

สำหรับตอนนี้ อควาเรียมสมุทรสาคร ยังขาดหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดูแล   มีเพียงแต่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งที่ 2 สมุทรสาคร ที่คอยดูแลเป็นการชั่วคราว ในการให้อาหารสัตว์น้ำ ทำความสะอาดตู้ปลา  เพราะยังไม่ได้รับการถ่ายโอนให้มาดูแลอย่างจริงจัง อีกทั้งไม่มีงบประมาณในการดูแล รวมถึงตอนนี้  อควาเรียมสมุทรสาครยังค้างชำระค่าไฟฟ้า ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน มีนาคม 2560 เป็นเงินจำนวน 655,159.55 บาท

fm - อควาเลียม4

เบื้องต้นทาง อบต.โคกขาม  ได้แจ้งว่า ได้มียอดเงินในบัญชีที่ได้จากประชาชนที่มาท่องเที่ยวที่ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร ได้หยอดใส่กล่องบริจาคเงินเป็นเวลา 1 ปี มียอดเงินประมาณ 300,000 บาท จึงขอให้นำเงินก้อนนี้มาสมทบเพื่อชำระค่าไฟฟ้า  ส่วนจำนวนเงินที่เหลือจะได้มีการช่วยกันระดมนำมาชำระให้ครบ

fm - อควาเลียม5

นอกจากนี้ งบพัฒนาจังหวัด ปี 2561 ได้มีการเสนองบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุงอวาเรียม เช่น การทำแผงโซล่าเซลล์ 2 ชุด เพื่อรองรับการลดค่าไฟฟ้า  การปรับปรุงเส้นทางเดินธรรมชาติ , การปรับปรุงทางเข้าออก      และระบบน้ำภายใน

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว