หารือปัญหาการจราจรบริเวณสะพานมหาชัยในชั่วโมงเร่งด่วน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

เนื่องด้วยสภาพการจราจรในพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร  มีปัญหาการจราจรติดขัด ตั้งแต่บริเวณสี่แยกสัญญาณไฟจราจรฝั่งมหาชัย   ทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการจราจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณสะพานมหาชัยในช่วงเวลา  เร่งด่วนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร เช้า-เย็น  ของหลายหน่วยงานร่วมกัน ประกอบด้วย   สถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครที่รับผิดชอบฝ่ายงานจราจร  ผู้แทนคณะกรรมการ  ตำรวจ และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ   โดยมี พ.ต.อ.โกศล  ยามา รองผู้บังคับการ ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานการประชุมพร้อมกำหนดวิธีปฏิบัติการร่วมกัน    ในช่วงเวลาเร่งด่วน  07.00 น.  – 08.30 น.

footer_master

โดยห้ามจอดรถริมถนนเดิมบางตั้งแต่บริเวณสะพานมหาชัยจนถึงแยกทางรถไฟแลนด์มาร์ค เพื่อให้รถที่ลงจากสะพานมหาชัยเคลื่อนตัวไปทางนิคมรถไฟได้สะดวกมากขึ้น  โดยเทศบาลฯจะเป็นผู้วางกรวยเพื่อกันพื้นที่จอดรถ และนำออกเมื่อเลยช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วมีการจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรประจำตำแหน่งทางแยก ประกอบด้วย  แยกถนนกิจมณีตัด  ถนนเอกชัย , แยกสะพานมหาชัยฝั่งถนนเดิมบาง, แยกสะพานมหาชัยฝั่งวัดเจษฯ  และ แยกนิคมรถไฟ  พร้อมทั้งปิดการใช้สัญญาณไฟจราจรในช่วงเวลา 07.00 -08.30น. และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้ให้สัญญาณจราจรเอง โดยจะให้มีการปล่อยรถที่สอดคล้องกันตั้งแต่แยกกิจมณี แยกสะพานมหาชัยฝั่งเดิมบาง  และแยกสะพานมหาชัยฝั่งวัดเจษฯ  เพื่อให้รถเคลื่อนตัวได้ตลอดโดยไม่ติดขัด  เพื่อเป็นการระบายรถให้ลงจากสะพานมหาชัยให้เร็วที่สุด  และคาดหวังว่าแผนปฏิบัติการดังกล่าว  จะทำให้การเคลื่อนตัวของรถลงจากสะพานมหาชัยเพื่อเข้าเมืองได้เร็วขึ้น  และจะได้ทำการประเมินผลหลังจากเริ่มปฏิบัติประมาณ 1 สัปดาห์ทั้งนี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว