หารือการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  พร้อมด้วย  พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง   เจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 3 อำเภอ   และหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วม

footer_master

ตามที่มหาเถรสมาคม ได้มีมติให้คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาครร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2561  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมน้อมรำลึกถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  โดย กำหนดให้จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2561  ซึ่งแจ้งให้ทุกวัด จัดกิจกรรมประกอบด้วย พิธีเวียนเทียน  , พิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 , การปฏิบัติธรรม , การสนทนาธรรม , การอภิปรายธรรม , การแสดงธรรมเทศนา , การตักบาตร , การถวายสังฆทาน , การจัดนิทรรศการ และการจัด Big Cleaning Day ตามโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข

footer_master

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมในระดับอำเภอ  ในส่วนของอำเภอเมืองได้แก่ วัดช่องลม , อำเภอกระทุ่มแบน ได้แก่ วัดหนองพะอง และอำเภอบ้านแพ้ว ได้แก่ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร   ส่วนศูนย์กลางการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดนั้น ได้แก่ วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว