หมวดทางหลวงบางโทรัดแก้ปัญหาน้ำท่วมหน้าบางน้ำวน

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-ขุดท่อ1

จากที่ได้มีการร้องเรียนและมีชาวบ้านแถวบางน้ำวนพูดถึงกันมากกับปัญหาน้ำท่วมถนนหน้าปากทางเข้าวัดบางน้ำวน ที่เรื้อรังมานาน จนที่ผ่านมาได้มีการติดตั้งป้ายเพื่อบอกถึงความเดือดร้อน ต่อมาผู้นำชุมชนได้มีการหารือกับหมวดทางหลวงบางโทรัดถึงการแก้ปัญหาแล้ว ซึ่งเมื่อประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทางหมวดทางหลวงบางโทรัดได้ลงพื้นที่และวางแผนการแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปก่อนด้วยการขุดเป็นทางน้ำข้างถนนเพื่อให้น้ำไหลผ่าน และในขณะนี้ก็ได้มีการเจาะแนวกลางถนนเพื่อวางท่อ ระบายน้ำลงคลอง

จากการได้พูดคุยกับ นายองอาจ ขำสุวรรณ หัวหน้าหมวดทางหลวงบางโทรัด ได้อธิบายให้ฟังว่า แรกเริ่มถนนตรงนี้ทำเป็นแบบหลังเต่า น้ำก็จะไหลลงด้านข้าง พื้นที่ข้างๆ เมื่อก่อนเป็นพื้นที่ว่างรับน้ำได้ แต่ต่อมาพื้นที่เปลี่ยนไป พื้นถนนเปลี่ยนรูปทรงจนน้ำขัง จึงทำให้เกิดปัญหา แนวทางการแก้ปัญหาตอนนี้จะทำแบบเฉพาะหน้าไปก่อน โดยจะขุดด้านริมถนนให้เป็นทางน้ำ และเจาะแนวกลางถนนเพื่อวางท่อ 2 จุด น้ำจะไหลลงคลอง แต่แผนระยะยาวนั้นจะต้องมีการปรับสภาพถนนใหม่และจะวางรูปแบบเป็นแก้มลิงเหมือนกับใต้สะพานคลองหลวงฝั่งสารสาสน์ ซึ่งตอนนี้กำลังนำแผนเข้าสู่กระบวนการตั้งงบประมาณ

 

tp-ขุดท่อ2 tp-ขุดท่อ3

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว