หน่วยราชการ ภาคเอกชนปลดป้ายผ้าขาวดำออกแล้ว

AD-WEB-NET-แก้ไข-14-6-60-7

ปลดผ่าขาวดำ

ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสมุทรสาครนำกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอเมืองสมุทรสาคร ประสานกำลังเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย นำรถกระเช้ามาดำเนินการจัดเก็บป้ายผ้าไว้อาลัย สัญลักษณ์การไว้ทุกข์ทั้งหมดออกจากบริเวณ เนื่องจากขณะนี้ได้ออกทุกข์แล้ว  นอกจากนี้ทางภาคเอกชนต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครก็ได้มีการเก็บป้ายผ้าไว้อาลัย ออกเช่นกัน ยกเว้นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ที่เป็นการถวายพระเกียรติพระองค์ท่าน นอกจากนี้สำหรับประชาชนที่ยังคงต้องการแสดงความอาลัยในช่วงแรกอาจสวมเสื้อผ้าสีโทนสุภาพ แต่ไม่ต้องกลัดโบสีดำไว้ทุกข์ หรือเครื่องหมายไว้ทุกข์ และสำหรับกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ก็สามารถทำได้ตามความเหมาะสม

ปลดผ่าขาวดำ2

ปลดผ่าขาวดำ1

สุเมธ/ภาพ/ข่าว