หน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการทำหมันสุนัขแมวฟรีวันสุดท้าย

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

ปศุสัตว์1

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวฟรีวันสุดท้ายกันที่วัดกลางอ่างแก้ว ตำบลท่าจีน ซึ่งก็มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาลงทะเบียนเพื่อรอทำหมันกันตั้งแต่ช่วงเช้า

ปศุสัตว์2

สำหรับโครงการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและลดจำนวนสุนัขและแมวจรจัดครั้งนี้ เป็นโครงการที่จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร โดยเป็นงบบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่จังหวัดสมุทรสาครอนุมัติมาให้จำนวน 138,000 บาท เพื่อนำมาทำหมันและฉีดวัคซีนสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลท่าจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสุนัขจรจัดจำนวนมาก และได้ออกหน่วยไปตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ตุลาคม 2562 คือที่ชุมชนเคหะท่าจีน, วัดหลังศาลประสิทธิ์, วัดใหญ่จอมปราสาท และที่วัดกลางอ่างแก้ว และหลังจากนี้ปศุสัตว์จังหวัด จะเข้าพื้นที่ไปยังชุมชนเคหะท่าจีนอีกครั้ง เพื่อทำหมันสุนัขที่ยังเหลืออีกจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจะทำเรื่องไปยังนิติบุคคลเคหะท่าจีนให้ช่วยหาคนมาจับสุนัขมาพักเพื่อรอการทำหมัน เพราะเจ้าหน้าที่ของปศุสัตว์จังหวัดมีไม่เพียงพอ พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ช่วยตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการทำหมัน ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวในพื้นที่ของท่าน เพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยับยั้งการขยายพันธุ์ของสุนัขจรจัด ส่วนแผนการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันสุนัขของปศุสัตว์จังหวัดนั้น หากมีกำหนดที่แน่ชัด ทางทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี จะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป

ปศุสัตว์3

ปศุสัตว์4

ปศุสัตว์5

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว