ส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จัดงานอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขกับการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนางคมขำ เยี่ยมสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งงานนี้จัดภายใต้โครงการวัยเรียนวัยใส หุ่นสวยสมวัย ใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ในการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน โดยเฉพาะการแก้ไขและติดตามเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กวัยเรียน ตลอดจนสามารถและนำแนวทางที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพเด็กให้กับผู้ปกครองได้

ซึ่งในอำเภอกระทุ่มแบนนั้น มีโรงเรียนทั้งหมด 30 แห่ง มีนักเรียนอายุ 6-14 ปี คือ ตั้งแต่ชั้น ป.1- ม.3 จำนวน 19,925 คน ซึ่งพบว่า เด็กวัยนี้ในเขตอำเภอกระทุ่มแบนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนแล้วถึง ร้อยละ 16.48 จากสิ่งที่เกิดขึ้นทางโรงพยาบาลกระทุ่มแบนจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี มีไอคิวและอีคิว สมวัย

 

tp-กทบ2 tp-กทบ3 tp-กทบ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว