ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-พลังงาน1

นายปราโมทย์ สุขโต พลังงานจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ระบบการทำงานของการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา หรือ ระบบ Solar Rooftop ของบริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งได้ติดตั้งในบริเวณหลังคาโรงงานของบริษัท เพื่อผลิตไฟฟ้า ขนาด 1,400 กิโลวัตต์ เป็นตัวอย่างจากภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินการใช้พลังงานทดแทนเพื่อผลิตพลังงานขึ้นเอง และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน บริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Rooftop  โดยประสบผลสำเร็จในการลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ซึ่งก่อนการติดตั้ง บริษัทเสียค่าไฟฟ้าประมาณ  999,000 บาท/เดือน แต่จากหลังการติดตั้งเสียค่าไฟฟ้าประมาณ 82,000 บาท/เดือน  โดยรวมแล้ว บริษัท ฯ สามารถประหยัดไฟฟ้าได้สูงถึง 900,000 บาท/เดือน หรือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า 90%    ทั้งนี้ ระบบ Solar Rooftop ที่ได้ดำเนินการติดตั้งจะเปิดเดินเครื่องในช่วงเวลา 07.00 -18.00 น.   และในเวลากลางคืนห้องเย็นของโรงงานจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งปกติ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ติดตั้งเป็นระบบอัตโนมัติคือช่วงเวลากลางวันจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ส่วนช่วงกลางคืนใช้พลังงานไฟฟ้าจากสายส่งปกติ นอกจากนี้ บริษัท อนุสรณ์ พาเวอร์ จำกัด ยังเป็นภาคเอกชน ที่รับติดตั้ง ระบบ Solar Rooftop อีกด้วย

สำหรับระบบ Solar Rooftop ของบริษัท อนุสรณ์ พาวเวอร์ จำกัด เป็นการต่อยอดการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของภาครัฐ ที่สอดคล้องกับแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเสริมความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม ที่สามารถลดต้นทุนธุรกิจ จากการผลิตพลังงานขึ้นได้เอง เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมสูง และช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศในระยะยาวอีกด้วย

tp-พลังงาน2 tp-พลังงาน3

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว