สโมสรซอนต้ากรุงเทพ8 จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

พี่เมธ - ซอนต้า 1

           ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซอนเชี่ยน อำไพ หาญไกรวิไลย์  นายกสโมสรซอนด้ากรุงเทพ 8 เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี โดยมีนางถาวร  เทียนไพบูลย์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย พ...สถิต คงเนียม  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร และสมาชิกสโมสรซอนด้ากรุงเทพ8 เข้าร่วมกิจกรรม

พี่เมธ - ซอนต้า 4

          สำหรับ  ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม การแสดงละครยุติความรุนแรงกับคนในครอบครัว  การประทับมือลงบนแผ่นป้ายเพื่อแสดงออกถึงการยุติความรุนแรง และการเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี  กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีในครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญ และร่วมสร้างกระแสรณรงค์ยุติปัญหาความรุนแรงต่อสตรีถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งปัญหาความรุนแรงต่อสตรีในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการค้าหญิง  การบังคับค้าประเวณี การค้ามนุษย์ หรือการทำร้ายร่างกาย ได้ปรากฏให้เห็นและแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี  ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี จึงต้องการให้ทุกคนในสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และเพื่อสร้างกระแสให้สังคมได้ตระหนักและตื่นตัวต่อปัญหา และส่วนร่วมในการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี

พี่เมธ - ซอนต้า 2

พี่เมธ - ซอนต้า 3