สื่อมวลชนอวยพรปีใหม่ผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

news footer

นายณัฐวุฒิ  เอกจิโรภาส นายกสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครนำคณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาครและสมาชิก ร่วมอวยพรปีใหม่    นายประภัสสร์  มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   นายเทพประสิทธิ์  วงษ์ท่าเรือ   และ นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร

news footer

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ทางสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสาคร  โดยทางท่านผู้ว่าฯและรองผู้ว่าฯ  ต่างอวยพรให้สื่อมวลชนทุกคน มีความสุขเดินทางไปไหนปลอดภัย มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และขอให้ช่วยกันทำงานเพื่อจังหวัดสมุทรสาครต่อไป

news footer

news footer

สุเมธ/ภาพ/ข่าว