สืบชะตาทะเลอ่าวไทย

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 10 เมษายน 2561 ที่บริเวณอาคารหลังคาโค้ง ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบน ครั้งที่ 7 โดย ส่วนราชการ พี่น้องชาวประมง และประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ กล่าวว่า อ่าวไทยตอนบน หรืออ่าวตัว ก เป็นแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำที่สำคัญ อันถือได้ว่าเป็นแหล่งสร้างชีวิตให้กับผู้บริโภคมาอย่างยาวนาน ในด้านการปกครองถือเป็นอ่าวประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับภาคสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ชาวประมงสมุทรสาครสำนึกถึงคุณค่าและทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงร่วมมือร่วมใจเพื่อฟื้นฟู ในทุกกรณีเท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อคืนความสมดุลสู่ธรรมชาติ สมาคมการประมงสมุทรสาคร  และคณะจึงได้จัดทำโครงการ สืบชะตาทะเลอ่าวไทยตอนบนที่สมุทรสาคร กิจกรรมทางศาสนา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ฮ้อเฮียตี๋ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในทุกคนโดยเฉพาะชาวประมง ทั้งที่ประกอบการอยู่ในปัจจุบัน และผู้สืบทอดอาชีพในอนาคตได้เห็นความสำคัญของแหล่งทรัพยากรทางทะเล และทดแทนบุญคุณแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ นอกจากนี้ยังมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน สามล้านตัว และรับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อเรือประมงที่จะนำไปทำเป็นปะการังเทียมอีกด้วย

tp-สืบชะตา2 tp-สืบชะตา3 tp-สืบชะตา4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว