สานฝันเยาวชนดนตรีสมุทรสาคร

WEB-02

FT ดนตรี1

ที่บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการร้อยบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่า เนื่องธันวาคมเดือนมหามงคล วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมถึงวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายอภิชาต โพธิ์ถนอม รองนายก อบจ.สมุทรสาคร นายปราโมทย์ ชาวเมืองโขง วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร นักเรียนจากชมรมดนตรีของสถานศึกษา 10 แห่งจำนวนกว่า 300 คน ตลอดจนพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้ที่ชื่นชอบในดนตรีทั้งดนตรีไทย ดนตรีสากล เข้าร่วมรับฟังกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในโครงการนี้ยังถือเป็นการเปิดตัวชมรมดนตรีจังหวัดสมุทรสาครอย่างเป็นทางการอีกด้วย โดยนักเรียนของแต่ละโรงเรียนก็ได้แสดงความสามารถกันอย่างครบครัน ทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียง และเล่นเครื่องดนตรีนานาชนิด

FT ดนตรี2

นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ประธานชมรมดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรมดนตรีสมุทรสาคร ได้เล็งเห็นความสำคัญของดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์  จึงส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทางดนตรีให้กับเยาวชนในจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา รวมถึงการร่วมบรรเลงดนตรีในภาพรวมระดับจังหวัด และในโอกาสเดือนมหามงคลในครั้งนี้ เยาวชนดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร ได้รวมใจเป็นหนึ่งร่วมบรรเลงดนตรีเพื่อแสดงศักยภาพทางดนตรี ในการแสดงที่ชื่อว่า “ร้อยบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่า” โดยมีการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บรรเลงโดยวงซิมโฟนิคออเคสตร้า วงแชมเบอร์มิวสิคและวงขับร้องประสานเสียง โดยนักเรียน ครู ในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร     ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบทอดสืบสานรักษาบทเพลงพระราชนิพนธ์ เผยแพร่เพลงพระราชนิพนธ์สู่เยาวชน และประชาชน เพื่อแสดงศักยภาพงานด้านดนตรีและวัฒนธรรมความสามัคคีอันงดงามในหมู่คณะ และเพื่อเชิดชูคุณค่าและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนดนตรี ตลอดจนเพื่อส่งเสริมดนตรีกับการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ กับเยาวชนดนตรีจังหวัดสมุทรสาคร
FT ดนตรี5

สำหรับบทเพลงที่วงเยาวชนดนตรีสมุทรสาครนำมาใช้แสดงของแต่ละโรงเรียนนั้น ก็เป็นบทเพลงในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9 ) ประกอบไปด้วย การขับร้องวง Chorus บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงรัก โดยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม, การขับร้องวง Chorus บทเพลงพระราชนิพนธ์ เพลงชะตาชีวิต โดยโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม, การบรรเลงโดยวงเครื่องลม เพลง แผ่นดินของเรา โดยโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม, การบรรเลงและขับร้อง วง Symphonic Orchestra เพลงในหลวงของแผ่นดิน โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร, การขับร้อง วง Chorus เพลงลาวดวงเดือน โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร และ การขับร้อง วง Chorus เพลงพรปีใหม่ โดยโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร

FT ดนตรี3

FT ดนตรี6

FT ดนตรี4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว