สาธารณสุข แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง

ADS-WEB-NET POST WEB 390

FT หน้ากาก1

ช่วงที่สภาพอากาศจะมีฝุ่นละอองอยู่ในปริมาณที่หนาแน่น ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัด รวมทั้งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครด้วย โดยเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ก็ได้มีการนำหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองไปแจกให้กับประชาชนเพื่อป้องกันตัวเองกันด้วย โดยไปแจกกันที่ห้างเทสโก้โลตัสสาขามหาชัย  โดยครั้งนี้ได้มีนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเดินแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้กับประชาชนด้วย

FT หน้ากาก2

อย่างไรก็ตาม ด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข ได้แนะการปฏิบัติตนเพื่อ ป้องกันฝุ่นละออง PM2.5 ในช่วงนี้ว่า กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น ภูมิแพ้ หอบหืด โรคหัวใจ ผู้ที่มีอาชีพอยู่กลางแจ้ง เช่น วินมอเตอร์ไซค์ คนทำงานก่อสร้าง แม่ค้าริมถนน ตำรวจจราจร ควรเลี่ยงพื้นที่ฝุ่นหรืองดทำกิจกรรมกลางแจ้งในพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นสูง  ประชาชนควรเลี่ยงการออกจากบ้านและปิดประตูหน้าต่างให้สนิท และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากาก N 95 ทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องไปในพื้นที่เสี่ยง   ทั้งนี้การแจกหน้ากากอนามัย ก็เพื่อต้องการรณรงค์ให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันตนเองให้มากขึ้น เพราะการแก้ไขฝุ่นละอองให้หมดไปอาจทำได้ยากและช้า ที่สำคัญเราต้องป้องกันตนเองไว้ก่อน

FT หน้ากาก3

นอกจากนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกว่า ถ้าหากประชาชนต้องการหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละออง สามารถไปรับได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร

FT หน้ากาก4

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว