สาธารณสุขฯ เตรียมตรวจเข้มความปลอดภัยอาหารเจ

fm - สาธารณสุขตรวจอาหาร1

เทศกาลกินเจคงหนีไม่พ้นเรื่องอาหารเจ ส่วนเรื่องที่มาควบคู่กันก็คือความปลอดภัยในอาหาร ที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึงมากที่สุด   นาย รัชตพล  มีลาภ  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เปิดเผยว่าทางสาธารณสุขฯ จะออกสุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารเจทุกร้านที่ขายภายในงานไหว้เจ้า 9 ศาลเทศกาลกินเจ รวมถึงอาหารเจภายในศาลเจ้าทั้ง 9 แห่งด้วย  โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ  ผู้ปรุงผู้เสิร์ฟต้องแต่งกายให้สะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน   สีขาวใส่หมวกหรือเน็ทคลุมผม  ล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้ง  ตัดเล็บให้สั้น ถ้าเกิดบาดแผลบริเวณมือต้องรีบรักษาและปิดพลาสเตอร์  ต้องปรุงอาหารให้สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร ใช้ผ้าที่สะอาดปิดปากจมูกทุกครั้งเวลาที่ไอจาม ปรุงอาหารให้สะอาด  ล้างอาหารดิบก่อนปรุงและปรุงให้สุกอยู่เสมอ

นอกจากนี้ เทศกาลกินเจปีนี้ ยังได้มีการรณรงค์ให้ทุกร้านค้าใช้ภาชนะปลอดโฟม 100 %  โดยให้ใช้ภาชนะบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย  เพราะปลอดภัยต่อร่างกายผู้บริโภค และย่อยสลายเองตามธรรมชาติภายใน 45 วัน ซึ่งต่างจากโฟมที่ใช้ระยะเวลา  100 ปีในการย่อยสลาย   ดังนั้นการใช้วัสดุที่มาจากธรรมชาติเช่นชานอ้อยนี้  จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดปริมาณขยะลงด้วย

fm - สาธารณสุขตรวจอาหาร2

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว