สาครเกมส์

fm -สาครเกมส1

เมื่อเวลา 15.39 น. ของวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา  ที่สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสมุทรสาคร    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร  ได้จัดพิธีปิดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร “สาครเกมส์” ประจำปี 2559 โดยมีนายกิตติ  ทองทาบ รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา  ประจำวิทยาเขตสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี โดยภายในพิธีได้มีการมอบถ้วยรางวัลคะแนนรวมในแต่ละรุ่นอายุ  จากนั้นทุกคนในสนามได้ร่วมกันเคารพธงจังหวัดสมุทรสาคร ธงกีฬา เคารพธงชาติ  และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมกัน

fm -สาครเกมส2

นายสมศักดิ์  จิตติมิต  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  การจัดการแข่งขันกรีฑานักเรียนจังหวัดสมุทรสาคร “สาครเกมส์” ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม  – วันที่ 9 ธันวาคม 2559  ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ นำมาซึ่งสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อยกระดับมาตรฐานและระบบการส่งเสริมพัฒนากีฬาเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ
fm -สาครเกมส3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว