สั่งสำรวจแรงงานภาคประมง

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ นายกสมาคมการประมงสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่ได้มีการเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีนั้น ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมา ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้มีการเรียกตัวแทนชาวประมงเข้าไปหารือ เรื่องการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือ ซึ่งภาคประมงอยากให้รัฐบาล นำแรงงานต่างด้าวในประเทศ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการตามข้อกฎหมาย มาใช้ในภาคประมงก่อน เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหา แต่ทางภาครัฐไม่ยอมรับในข้อเสนอนี้ เพราะอยากให้ภาคประมง นำเข้าแรงงานด้วยระบบMOU  ซึ่งชาวประมงบอกว่า เคยทดลองใช้ระบบนี้แล้ว แต่ไม่สำเร็จ เพราะ ประเทศต้นทางไม่ประสงค์จะส่งแรงงานเข้ามาเพื่อทำงานในเรือประมง  ซึ่งในราย ที่ยอมก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งชาวประมงรับไม่ไหว  ส่วนเรื่องความต้องการ  แรงงานนั้น ก็ไม่ตรงกับระบบที่บันทึกอยู่ เพราะตามระบบขาดแคลนเพียง 3,000 กว่าคนเท่านั้น แต่ตัวเลขจากการรวบรวมของภาคประมงมีถึง 40,000 คน โดยในตอนนี้   จึงมีการให้ชาวประมงทั้ง  22 จังหวัด สำรวจความต้องการแรงงานของตนเอง  และนำไปแจ้งที่สำนักงานจัดหางานของแต่ละจังหวัด เพื่อที่จะได้ทราบตัวเลขที่แน่นอน โดยให้แจ้งภายใน 15 วันนี้ หลังจากนี้ ก็จะมีการหารือว่าจะแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างไร    ส่วนปัญหาอื่นตามหนังสือที่ยื่นให้นั้น รัฐบาลจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือ ต่อไปซึ่งภาคประมงยืนยันว่าหากภายใน 7 ยังไม่มีความคืบหน้า ก็จะพร้อมใจกันจอดเรือ

 

tp-สำรวจแรงงาน2 tp-สำรวจแรงงาน3 tp-สำรวจแรงงาน4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว