สะพานแดงชำรุดหนัก

ADS-WEB-NET POST WEB 390

tp-สะพาน1

เรื่องความชำรุดเสียหายของสะพานแดง จุดเช็คอินที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสมุทรสาคร ที่วันนี้พบว่าชำรุดมากขึ้นกว่าเดิมอีก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์ ได้นำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ไปติดประกาศว่าห้ามเข้า  เนื่องจากจุดชมวิวและสะพานแดงชำรุด ไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ จะทำให้เป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ซึ่งสะพานแดงนั้นยังอยู่ในความรับผิดชอบของทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร แต่ด้วยทาง อบต.พันท้ายนรสิงห์เป็นเจ้าของพื้นที่จึงได้มาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบ ส่วนการซ่อมแซมนั้น ตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหาผู้รับจ้างที่จะเข้ามาดำเนินการ คาดว่าจะใช้งบประมาณราว 2ล้านบาทในการซ่อมแซม

และจากการได้ลงพื้นที่ ก็พบว่าความชำรุดตอนนี้ค่อนข้างมาก ไม้รั้วขอบสะพานหลายจุดพังลงไป พื้นทางเดินหลายช่วงเป็นช่องโหว่ ซึ่งสภาพก็ไม่สมควรจะเดินเข้าไปแล้ว เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ส่วนฐานราก บางจุดเสาปูก็ร้าว  ซึ่งก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงทุกคนว่าช่วงนี้ก็ขอให้งดการขึ้นไปบนจุดชมวิวและสะพานแดงก่อน เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

 

tp-สะพาน2 tp-สะพาน3 tp-สะพาน4 tp-สะพาน5

               เอเชีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว